Japan

Polders van Japan

Louis van Gasteren heeft met zijn documentaire "In een Japanse stroomversnelling" uit 2002 het werk van de Nederlandse  ingenieurs  De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche aan de Japanse waterhuishouding in de 19de eeuw opnieuw onder de aandacht vn de Nederlanders gebracht. Hun werkzaamheden beperkte zich tot de kanalisatie van rivieren, de aanleg van meren en verbtering van havens. Met inpoldering hielden zich niet bezig.

Hollandse landschappen buiten Europa

Ook buiten Europa komen polders voor. Vooral in Azië zijn er heel wat te vinden, bijvoorbeeld in de delta's van de Gele Rivier, de Yangtze en de Pearl River in China, de Ganges delta in Bangladesh, de delta's van de Mekong en de Rode Rivier in Vietnam of de Chao Praya delta van Thailand. In een enkel geval speelden Hollanders een rol in de twintigste eeuw.