Overslaan en naar de inhoud gaan

Polders van Japan

foto
Standbeeld de Rijke in Kaizu Copyright Tawachi 2006
Standbeeld de Rijke in Kaizu Copyright Tawachi 2006

In Japan zijn heel wat polders te vinden. Afgezien van de Ogata-Muru, een soort Japanse IJsselmeerpolder, speelden Nederlanders geen rol in de drooglegging. Fameus is wel het werk van de Nederlandse  ingenieurs  De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche aan t de kanalisatie van rivieren, de aanleg van meren en verbetering van havens.

De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche

Louis van Gasteren heeft met zijn documentaire "In een Japanse stroomversnelling" uit 2002 het werk van de Nederlandse  ingenieurs  De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche aan de Japanse waterhuishouding in de 19de eeuw opnieuw onder de aandacht van de Nederlanders gebracht. Hun werkzaamheden beperkte zich tot de kanalisatie van rivieren, de aanleg van meren en verbetering van havens. Met inpoldering hielden deze Hollanders zich niet bezig.

Meer weten?

Film Louis van Gasteren

De waterbouwkundige werken van de Rijke in Japan

Het graf van Van Doorn op Oosterbegraafplaats Amsterdam

foto
Image
Ogatamura in Noord-Japan voor en na inpoldering

Ogata-mura: Nederlanders betrokken bij drooglegging Japanse lagune

De Hachirogata Laguna ligt op het noordelijke deel van het eiland Honshu in Japan. Met een oppervlakte van van ruim 300 km2  was het op een na grootste meer van Japan. IEr kwamen 70 verschillende soorten vis voor.

Na een haalbaarheidsonderzoek door Nederlanders professor Ph. Jansen en ingenieur A. Volker van Technische Hogeschool Delft steunden de Wereldbank en de FAO de droogleggingsplannen. De werkzaamheden begonnen in 1957 en namen 20 jaar in beslag. In maart 1964 konden de eerste pioneers zich vestigen in een vruchtbare polder, 17,203 hectare groot. De aanleg kostte in totaal 85.2 miljard dollar. De polder werd Ogata-mura, de grote lagune, gedoopt.

Meer weten?

Volker en de Ogata-Mura

Geopark Ogta-Mura

foto
Image
Luchtfoto polders aan de Ariake baai op het eiland Kyushu

Oude polders rond de Ariake baai op het eiland Kyushu

Let op oude paralelle bedijkingspatroon dat later is verkaveld naar rechthoeken.