België

Klein en oneindig gevarieerd

Langs de Maas tussen Namen en Dinant liggen de kloosters Leffe en Maredsous, beroemd door het bier dat hier ooit gebrouwen werd. Maar wie slaat nog klakkeloos bier achterover uit de fabriek van mega-brouwers?

Vloeiweiden Kempen

Vloeiweiden zijn al bekend uit de Middeleeuwen. Hierbij gebruikte men voedselrijk beekwater dat werd opgeleid en in de winter in lager gelegen hooilanden werd gevoerd ter verbetering van de vocht- en nutriëntenvoorziening. De vloeiweiden in de Kempen, waarvan enkelen de restanten zijn terug te vinden of zijn hersteld, stammen uit de 19de eeuw. Hierbij werd het kalkrijke Maaswater uit het Kempenskanaal gebruikt. De vloeiweiden werden doorsneden door een systeem van wateraanvoer en -afvoerkanalen.

Van droomkasteel naar middeleeuwse burcht

Aan het einde van de Middeleeuwen was Brussel al een belangrijke stad. Een ring van kastelen verdedigde de Brusselaars tegen het vijandig ommeland. Wij liepen over GR 512 Vlaams Brabant van het droomkasteel Gaasbeek naar de kloeke burcht van Beersel.

Tekst: Hans Farjon & Bert Stok
Meer foto's

Wandelen langs Sentier des Terrils GR 412

De zeer afwisselende Belgische GR 412, le Sentier des Terrils, verbindt Bernissart op de Franse grens met Blegny Mine even ten zuiden van Maastricht. Totale lengte 280 kilometer. Wij wandelden over delen van het traject, namelijk:

Sentier des Terrils: De ruige charme van ziek land

Vier parels uit de geschiedenis van de Waalse kolenbekkens zijn prachtig gerestaureerd en in juni van dit jaar op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het Sentier des Terrils, een langeafstandspad van de Borinage naar Luik, verbindt ze met elkaar. De wandelaar komt ook langs plekken waar het ruige verleden van de Waalse industrie niet is gerestaureerd, maar aan zijn lot wordt overgelaten. Mooi, maar stugge schoonheid is het wel.

Tweedaagse wandelroute van Maastricht naar Luik

Wandeling vanaf station Maastricht naar Luik. Route voert door het middeleeuwse Maastricht, over de mergelberg Sint Pieter/Saint Pierre en haar vele groeven, Fort Eben-Emael, het Albertkanaal, de Maas en de terills ten noorden van Luik.

Vesting Antwerpen

Amsterdam heeft zijn Stelling, Antwerpen zijn Vesting. Waar rond Amsterdam water een hoofdrol speelde in het verdedigingsplan, is dit rond Antwerpen veel minder het geval. De oudste omwalling van Antwerpen stamt uit de Spaanse tijd. Na de Belgische zelfstandigheid werd deze ontoereikend geacht om de dreiging vanuit Nederland te weerstaan. De Belgische onafhankelijkheid van 1830 werd gegarandeerd door de grote mogendheden.

Hollandse landschappen in België

De Belgische kustvlakte kent vele polders die zich uitstrekken vanaf Antwerpen tot Frans Vlaanderen. De meeste polders zijn reeds voor de jaartelling bewoond en rond het jaar 1000 bedijkt. Ze vertonen, voor zover de oude verkaveling behouden is, veel overeenkomsten met de Nederlandse oude zeekleipolders:  onregelmatige blokvormige verkaveling, kreken en bebouwing en  kronkelende wegen op oude kreeklopen. Maar in België is dit landschapstype nog sterker veranderd dan in Nederland. Er resten nog slechts enkele gave stukken, zoals in de omgeving van Klemskerke.