Overslaan en naar de inhoud gaan

Hollandse landschappen in België

foto

De Belgische kustvlakte kent vele polders die zich uitstrekken vanaf Antwerpen tot Frans Vlaanderen. De meeste polders zijn reeds voor de jaartelling bewoond en rond het jaar 1000 bedijkt. Ze vertonen, voor zover de oude verkaveling behouden is, veel overeenkomsten met de Nederlandse oude zeekleipolders:  onregelmatige blokvormige verkaveling, kreken en bebouwing en  kronkelende wegen op oude kreeklopen. Maar in België is dit landschapstype nog sterker veranderd dan in Nederland. Er resten nog slechts enkele gave stukken, zoals in de omgeving van Klemskerke. Op plaatsen waar de zee gedurende de vroege middeleeuwen door de smalle duinenrij brak zijn veel recenter bedijkingen te vinden, bijvoorbeeld in het grensgebied met Zeeuws Vlaanderen en de polder Schorre bij Oostende. Veenontginningen komen in België nauwelijks voor. De kenmerkende opstrekkende verkaveling van deze veenpolders is alleen nog te zien in het Moere ten zuiden van Oostende.

De twee Belgische wandelingen maken duidelijk dat het geen Hollandse maar Vlaamse landschappen zijn. De Moeren is drooggelegd door een Antwerpse Leonardo da Vinci, de Waterlinie bij Antwerpen was bedoeld om de Hollanders te weren nadat de haven van Antwerpen weer vrij was te bereiken van zee.

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Polders

regio